083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 31/8/2019, 05:03 (GMT+7)

Máu khó đông di truyền cho con thế nào

Mẹ mang gene bệnh, bố bình thường, xác xuất 25% sinh con gái bình thường, 25% con gái mang gene bệnh, 25% con trai bình thường, 25% con trai bệnh.

Máu khó đông di truyền cho con thế nào

Đồ họa: Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email