083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 9/6/2017, 00:00 (GMT+7)

Mạng lưới đường sắt 40 tỷ USD ở Hà Nội trong tương lai

8 tuyến đường sắt đô thị dài 700km, tổng mức đầu tư gần 800.000 tỷ đồng dự kiến được hoàn thành vào năm 2050.

Mạng lưới đường sắt 40 tỷ USD ở Hà Nội trong tương lai

Tiến Thành - Bá Đô

Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xuyên lòng đất trung tâm Hà Nội
 
 

Xem thêm: Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xuyên lòng đất trung tâm Hà Nội.

Tiến Thành - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email