083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ tư, 16/10/2019, 21:00 (GMT+7)

Mầm cây Trung Quốc trồng trên Mặt Trăng từng mọc hai lá

Ảnh chụp từ tàu Hằng Nga 4 cho thấy mầm cây bông, thực vật đầu tiên con người trồng trên Mặt Trăng, có hai lá thay vì một lá như suy đoán.

Mầm cây Trung Quốc trồng trên Mặt Trăng từng mọc hai lá
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email