083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 14/2/2020, 14:45 (GMT+7)

Lý do virus chết khi ở ngoài vật chủ

Virus đều là những sinh vật sống ký sinh bắt buộc, không có khả năng tự nhân lên và bất hoạt khi ở ngoài vật chủ.

Những đặc tính chung của virus
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email