083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 21/3/2019, 15:49 (GMT+7)

Lý do vào ban đêm, trời ấm hơn khi có nhiều mây

Mây đóng vai trò như tấm chắn, ngăn nhiệt từ mặt đất truyền qua bầu khí quyển đi vào không gian.

Mây đóng vai trò như tấm chắn, ngăn nhiệt từ mặt đất truyền qua bầu khí quyển đi vào không gian.
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email