083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 17/9/2019, 20:00 (GMT+7)

Lý do vải len giữ ấm tốt hơn vải cotton

Vải len chứa nhiều khoảng trống nhỏ bên trong nên giữ không khí tốt hơn vải cotton, qua đó giúp chúng ta giữ ấm.

Lý do vải len giữ ấm tốt hơn vải cotton
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email