083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 13/2/2019, 09:20 (GMT+7)

Lý do trứng chim thường nhọn hơn ở một đầu

Hình dạng bất đối xứng ở hai đầu giúp chim đẻ trứng dễ hơn, đồng thời giúp giữ nhiệt và giảm nguy cơ trứng rơi khỏi tổ.

Lý do trứng chim thường có một đầu thon gọn hơn
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email