083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 14/8/2018, 20:00 (GMT+7)

Lý do lưỡi rắn chẻ hai nhánh

Chiếc lưỡi phân nhánh giúp loài rắn thu thập phần từ mùi từ các hướng khác nhau, nhờ đó chúng có thể xác định vị trí của con mồi.

Lý do lưỡi rắn có hai nhanh
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email