083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ hai, 12/11/2018, 12:00 (GMT+7)

Lý do kiến di chuyển theo một hàng

Khi phát hiện thức ăn, kiến tiết pheromone tỏa mùi đặc trưng của bầy dọc đường đi, giúp những con kiến khác có thể lần theo tới chỗ thức ăn.

Lý do kiến thường di chuyển theo một hàng
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email