083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 21/4/2019, 16:40 (GMT+7)

Lý do hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi

Nhiệt ẩn hóa hơi làm hơi nước nóng chứa nhiều năng lượng nhiệt hơn và gây bỏng nghiêm trọng hơn nước sôi.

Lý do hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email