083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 5/12/2019, 20:30 (GMT+7)

Lý do cướp biển thường bịt một mắt

Miếng che giúp mắt thích nghi với bóng tối, cho phép cướp biển ngay lập tức nhìn thấy mọi thứ khi tấn công boong tàu.

Lý do cướp biển thường bịt một mắt
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email