083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 21/5/2018, 10:33 (GMT+7)

Lý do chúng ta chảy nước mắt khi thái hành

Khi thái hành, hàng triệu tế bào bị phá vỡ, dẫn tới các phản ứng hóa học hình thành một loại axit gây cay mắt, kích thích tiết nước mắt.

Lý do chúng ta chảy nước mắt khi thái hành
 
 

Đồ họa: Smart Learning for All

Chia sẻ bài viết qua email