083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 22/5/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do chim đậu trên dây điện không bị giật

Sự chênh lệch điện trở là lý do chính giúp chim không bị giật khi đậu trên dây điện.

Lý do chim đậu trên dây điện không bị giật
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email