083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 19/9/2017, 10:51 (GMT+7)

Loại nấm có thể phân hủy nhựa trong vài tuần

Các nhà nghiên cứu tìm thấy loại nấm có thể phân hủy hoàn toàn rác thải nhựa trong vài tuần so với chu kỳ phân hủy nhựa hàng nghìn năm.

Loại nấm có thể phân hủy nhựa trong vài tuần
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email