083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 10/7/2018, 19:00 (GMT+7)

Loài khỉ sẵn sàng chăm con riêng của bạn tình để lấy lòng

Khỉ sư tử đầu vàng đực tình nguyện chăm sóc con non không cùng huyết thống với nó để giành cơ hội giao phối với khỉ cái.

Loài khỉ sẵn sàng chăm con riêng để lấy lòng bạn tình
 
 

Đồ họa: Seeker

Chia sẻ bài viết qua email