083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ hai, 18/6/2018, 19:00 (GMT+7)

Linh cẩu đực chật vật sinh tồn dưới sự chèn ép của con cái

Linh cẩu đực có địa vị thấp, phải sớm rời đàn để ghép đôi với con cái của đàn khác, bị bắt nạt và không thể sống thọ.

Cuộc sống của linh cẩu đực dưới sự chèn ép từ con cái
 
 

Đồ họa: Minute Earth

Chia sẻ bài viết qua email