083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 15/2/2019, 19:00 (GMT+7)

Lá nhân tạo hút khí CO2 làm sạch không khí

Các nhà khoa học Mỹ thiết kế lá nhân tạo hiệu quả gấp 10 lần lá tự nhiên trong việc biến đổi CO2 thành nhiên liệu.

Lá nhân tạo hút khí CO2 làm sạch không khí
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email