083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 5/11/2016, 16:24 (GMT+7)

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như thế nào?

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp, trong đó giáo dục phổ thông gồm tiểu học, THCS và THPT; giáo dục đại học gồm trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như thế nào?

Tiến Thành - Xuân Hoa

Chia sẻ bài viết qua email