083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 22/1/2020, 07:58 (GMT+7)

Không uống rượu trong người vẫn 'có nồng độ cồn'

Những người mắc hội chứng tự sinh rượu do một loại nấm men gây ra có thể có những biểu hiện tương tự như người say rượu.

Hội chứng khiến người không uống rượu cũng 'có nồng độ cồn'
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email