VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ sáu, 18/5/2018, 09:57 (GMT+7)

Bằng chứng sự sống có thể tồn tại ở vũ trụ song song

Nhóm nghiên cứu Anh phát hiện năng lượng tối không ảnh hưởng tới quá trình hình thành sao, chứng tỏ sự sống có thể tồn tại ở vũ trụ khác.

Bằng chứng sự sống có thể tồn tại ở vũ trụ song song
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email