083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 10/7/2019, 15:05 (GMT+7)

Kho báu của pharaoh Tutankhamun

Ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun chứa 4.500 đồ tùy táng cùng hàng trăm kilogram vàng, nhưng quý giá nhất có lẽ là chiếc mặt nạ vàng ròng còn nguyên vẹn.

Kho báu của pharaoh Tutankhamun
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email