083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 10/5/2017, 16:12 (GMT+7)

Khám phá hình dạng của một phân tử

Hình dạng của một nguyên tử được quyết định bởi thành phần, số lượng và sự sắp xếp của các nguyên tử thành phần trong không gian.

Khám phá hình dạng của một phân tử
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: George Zaidan)

Chia sẻ bài viết qua email