083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 24/11/2016, 00:00 (GMT+7)

Khác biệt giữa tạm giam và tạm giữ

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được gia hạn nhiều lần; tạm giữ hình sự gia hạn không quá 3 ngày.

Khác biệt giữa tạm giam và tạm giữ

Việt Chung - Phan Xâm

Chia sẻ bài viết qua email