083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 2/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Khả năng giao tiếp cảnh báo nguy hiểm của thực vật

Thực vật có thể giao tiếp thông qua chất hóa học đặc biệt phát tán trong không khí hoặc đất, giúp nhau ứng phó tốt hơn khi có đe dọa.

Khả năng giao tiếp cảnh báo nguy hiểm của thực vật
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Richard Karban)

Chia sẻ bài viết qua email