083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 8/11/2016, 08:35 (GMT+7)

Kết quả bầu tổng thống Mỹ theo từng bang

Donald Trump vượt số phiếu đại cử tri cần thiết 270 để trở thành tổng thống mới của nước Mỹ.

Kết quả bầu tổng thống Mỹ theo từng bang

Nguồn: Yahoo

Chia sẻ bài viết qua email