083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 13/4/2018, 09:49 (GMT+7)

Kế hoạch thám hiểm tiểu hành tinh kim loại của NASA

NASA sẽ đưa tàu vũ trụ lên khám phá tiểu hành tinh Psyche với 95% thành phần cấu tạo là niken và sắt giống lõi Trái Đất.

NASA dự định đến tiểu hành tinh kim loại giống lõi Trái Đất
 
 

Đồ họa: Amaze Lab

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết qua email