083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 30/8/2019, 14:20 (GMT+7)

Kế hoạch dời đô của Indonesia

Tổng thống Indonesia cho biết thủ đô mới sẽ nằm trên đảo Borneo, quá trình xây dựng có thể bắt đầu ngay từ năm 2020.

Kế hoạch dời thủ đô của Indonesia
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email