083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 30/5/2018, 07:00 (GMT+7)

Kế hoạch chinh phục sao Kim của con người

Sao Kim có môi trường rất khắc nghiệt nhưng vùng không gian cách mặt đất 50 km có thể phù hợp cho con người sinh sống.

Kế hoạch chinh phục 'địa ngục' sao Kim của con người
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email