083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 11/4/2018, 20:00 (GMT+7)

Kế hoạch biến sao Hỏa thành căn cứ vũ trụ của con người

Elon Musk, CEO của SpaceX, đưa ra kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở người lên chinh phục sao Hỏa năm 2024.

Kế hoạch biến sao Hỏa thành căn cứ vũ trụ của con người
 
 

Đồ họa: Zoomin

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết qua email