083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 18/3/2019, 19:00 (GMT+7)

Kế hoạch 10 tỷ USD cứu quận đông dân nhất New York khỏi chìm

Thành phố New York thông qua kế hoạch bảo vệ quận đông dân nhất Manhattan khỏi bị nước biển nhấn chìm với chi phí lên tới 10 tỷ USD.

Kế hoạch 10 tỷ USD cứu quận đông dân nhất New York khỏi chìm
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email