083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 17/1/2017, 09:17 (GMT+7)

Hơn 8.600 người chết vì tai nạn giao thông năm 2016

Năm 2016, tai nạn giao thông tuy giảm số vụ và người chết, nhưng vẫn đáng báo động với 21.568 vụ, khiến 8.680 người tử vong.

Hơn 8.600 người chết vì tai nạn giao thông năm 2016

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email