083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 16/2/2019, 13:00 (GMT+7)

Hiệu ứng làm giọt nước bị bắn lên trong chảo nóng

Mặt chảo nóng làm bay hơi gần như ngay lập tức phần dưới của giọt nước, tạo thành một túi khí đẩy nước bắn ra xung quanh.

Hiệu ứng làm giọt nước bị bắn lên trong chảo nóng
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email