083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 4/6/2018, 20:00 (GMT+7)

Hiệu ứng khiến hai cơn bão sáp nhập thành siêu bão

Hai cơn bão di chuyển gần nhau sẽ xoay tròn quanh nhau và tạo thành siêu bão theo hiệu ứng Fujiwhara.

Hiệu ứng khiến hai cơn bão sáp nhập thành siêu bão
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email