083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 11/9/2017, 09:00 (GMT+7)

Hiện tượng xảy ra trong cuộc đụng độ của hai cơn bão

Khi khoảng cách giữa hai cơn bão quá gần, chúng thường hút nhau và sáp nhập thành một cơn bão có cường độ mạnh hơn.

Những gì có thể xảy ra khi hai cơn bão gặp nhau
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Business Insider)

Chia sẻ bài viết qua email