083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 17/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng xử lý nước thải ở thủ đô

Chỉ 22% nước thải được xử lý qua nhà máy, còn lại 78% xả thẳng ra sông mương, theo Công ty thoát nước Hà Nội.

Hiện trạng xử lý nước thải ở thủ đô

Tiến Thành - Hoàng Phương - Võ Hải - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email