083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 4/9/2018, 19:00 (GMT+7)

Hệ thống thu gom rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương

Tổ chức phi lợi nhuận Ocean Cleanup triển khai hệ thống có thể dọn sạch 90% rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương vào năm 2040.

Hệ thống thu dọn rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email