083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 23/3/2017, 15:06 (GMT+7)

Hệ thống điều tra tội phạm được tổ chức như thế nào

Công an, Quân đội, Viện kiểm sát đều có những cơ quan điều tra độc lập, được phân theo nhiều cấp.

Hệ thống điều tra tội phạm được tổ chức như thế nào

Việt Chung - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email