083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 29/11/2018, 14:26 (GMT+7)

Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc sắp triển khai

Người có điểm uy tín cao sẽ được tiếp cận nhiều quyền lợi, trong khi điểm thấp sẽ bị giới hạn nhiều tiện ích xã hội.

Hệ thống chấm điểm công dân sắp được Trung Quốc triển khai
 
 

Video: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email