083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 18/5/2018, 09:27 (GMT+7)

Hành trình tìm kiếm du khách mất tích 7 ngày ở Tà Năng

Từ vị trí Kiện lạc, 100 người chia theo các hướng tìm kiếm nhưng đến nay, dấu vết duy nhất thấy được là túi cà phê chèn bịch nilon, hộp khăn giấy.

Hành trình tìm kiếm du khách mất tích 7 ngày ở Tà Năng

Nhóm phóng viên

Chia sẻ bài viết qua email