083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 18/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Hành tinh giống Trái Đất được trí tuệ nhân tạo của Google phát hiện

Phần mềm trí tuệ nhân tạo của Google phát hiện hành tinh thứ tám ở một hệ sao nhờ dữ liệu từ kính viễn vọng vũ trụ Kepler của NASA.

Hệ sao nhiều hành tinh như hệ Mặt Trời
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email