083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 26/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Hà Nội có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới mỗi tháng

Hơn 6,6 triệu phương tiện đang lưu hành và hơn 30 nghìn đăng ký mới mỗi tháng, Hà Nội có tốc độ phát triển phương tiện cá nhân cao nhất Việt Nam.

Hà Nội có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới mỗi tháng

Bá Đô - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email