083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 27/8/2018, 21:00 (GMT+7)

Gói giải pháp toàn diện của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries tại Việt Nam

Với chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, tập đoàn MHI giới thiệu các giải pháp đa ngành đột phá nhằm tăng cường hiện diện tại Việt Nam.

Gói giải pháp toàn diện của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries tại Việt Nam

Anh Khánh

Chia sẻ bài viết qua email