VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ tư, 13/9/2017, 11:04 (GMT+7)

Hơn hai nghìn tỷ đồng xây dựng một km Metro ở Hà Nội

Một km đường sắt đô thị ở Hà Nội có chi phí trung bình khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó đoạn xây ngầm là gần 3.900 tỷ đồng.

2.200 tỷ đồng xây dựng một km đường sắt trên cao ở thủ đô
 
 

 

Tiến Thành  - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email