083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 9/5/2016, 15:44 (GMT+7)

Giáo dục trực tuyến - ngành công nghiệp tỷ đô của thế giới

E-learning (giáo dục trực tuyến) đang được hàng triệu người lựa chọn. Trong đó, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Giáo dục trực tuyến - ngành công nghiệp tỷ đô của thế giới

 

Thu Ngân (theo TalentLMS)

Chia sẻ bài viết qua email