VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ tư, 28/3/2018, 14:40 (GMT+7)

Vũ trụ khi thu nhỏ lại bằng Trái Đất

Nếu vũ trụ mà chúng ta quan sát được có kích thước bằng Trái Đất, Mặt Trời sẽ có bán kính chỉ bằng 1/4 đường kính nguyên tử hydro.

Vũ trụ khi thu nhỏ lại bằng Trái Đất
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Hashem AL-ghaili)

Chia sẻ bài viết qua email