VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ ba, 12/6/2018, 19:00 (GMT+7)

Lý do khủng long bạo chúa có đôi tay nhỏ bất cân xứng

Khủng long bạo chúa sở hữu chi trước nhỏ trái với cơ thể đồ sộ có thể để tránh tốn sức, do tiến hóa ngẫu nhiên hoặc nguyên nhân khác.

Lý do khủng long bạo chúa có đôi tay nhỏ bất cân xứng
 
 

Đồ họa: Minute Earth

Chia sẻ bài viết qua email