083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 21/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Gene đột biến giúp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

Cả thế giới đang đối mặt với thực trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng do chứa gene đột biến.

Gene đột biến giúp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Kevin Wu)

Chia sẻ bài viết qua email