083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 16/4/2018, 19:00 (GMT+7)

Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào

Facebook có quyền truy cập nội dung trên điện thoại của bạn, từ danh bạ tới lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào

Nội dung: Bảo Lâm
Đồ hoạ: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email