083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 30/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch như thế nào?

Tư vấn Trung Quốc đề xuất tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới nằm ở phía bắc tuyến cũ và giao cắt tại Hưng Yên.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch như thế nào?

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email