083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 22/5/2017, 21:31 (GMT+7)

Đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm được đào như thế nào?

Các đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm được thi công bằng chiếc máy đào hầm dài gần 100 mét, có thể đào 96.000 tấn đất đá mỗi tuần.

Đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm được đào như thế nào?
 
 

 

Thanh Tùng (Đồ họa: Tech Insider)

Chia sẻ bài viết qua email